Monthly Archives: Novembre 2019

Calaca Bingata

Aquesta calaca està elaborada amb una tècnica japonesa anomenada Bingata. La mestra que me la va ensenyar, la dolça Yoko Kataoka, es va sorprendre de el sincretisme que havia sorgit entre la cultura mexicana i la japonesa amb aquesta visió.

Calaca Bingata

Aquesta calaca està elaborada amb una tècnica japonesa anomenada Bingata. La mestra que me la va ensenyar, la dolça Yoko Kataoka, es va sorprendre de el sincretisme que havia sorgit entre la cultura mexicana i la japonesa amb aquesta visió.